Monday, 28 March 2011

வாழ்த்துக்கள்


இன்று பிறந்த நாள் காணும் என் தோழி காணாமல் போன கனவுகள் ராஜிக்கு வாழ்த்துக்கள்.

இன்று மலர்ந்த கோடானுக்கோடி மலர்களால் உன்னை வாழ்த்துகிறேனடி தோழி